درباره من :

شهر محل سکونت : تهران

حداقل دستمزد در ساعت : 0 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 0 ساعت

مورچه
مورچه 7 0 14
زنبور
زنبور 19 0 26
مگس
مگس 6 0 9
عنکبوت
عنکبوت 5 0 8
سوسک سیاه
سوسک سیاه 6 0 9
زنبور
زنبور 4 0 5
زنبور
زنبور 4 0 6
مگس
مگس 4 0 7
زنبور
زنبور 4 0 7
زنبور در پرواز
زنبور در پرواز 3 0 6
تك درخت
تك درخت 18 0 29
سنجاقک
سنجاقک 4 0 6
کوچولو
کوچولو 6 0 9
رودخانه
رودخانه 5 0 8
خانواده
خانواده 26 0 38
پروانه
پروانه 7 0 11
پروانه
پروانه 8 0 12
پروانه
پروانه 7 0 12
کرم
کرم 20 0 28
کفشدوزک
کفشدوزک 22 0 36
پروانه
پروانه 16 0 22
سنجاقک
سنجاقک 23 0 32
سنجاقک
سنجاقک 19 0 25
سر سنجاقک
سر سنجاقک 21 0 30
Triteleia laxa
Triteleia laxa 20 0 26
زنبور عسل
زنبور عسل 4 0 9
بازتاب
بازتاب 10 0 18
غروب آفتاب
غروب آفتاب 38 25 89
اردک
اردک 10 0 17
فلامینگو
فلامینگو 8 0 16
چشمهای مگس
چشمهای مگس 9 0 20
تک درخت
تک درخت 13 0 31
رودخانه
رودخانه 8 0 16
پل
پل 20 0 30
رودخانه
رودخانه 24 0 34
برج میلاد
برج میلاد 22 0 36
کفشدوزک
کفشدوزک 29 0 40
گل
گل 7 0 18
پرنده
پرنده 42 0 65
پروانه
پروانه 9 0 22
پروانه
پروانه 9 0 16
کفشدوزک
کفشدوزک 20 0 33
برج میلاد
برج میلاد 30 0 45
برج میلاد
برج میلاد 18 0 30
کفشدوزک
کفشدوزک 16 0 25
عقاب
عقاب 28 0 45
زنبور عسل
زنبور عسل 26 0 43
درخت
درخت 29 0 56
مينا
مينا 41 0 39
عنكبوت
عنكبوت 45 0 45
ماکرو
ماکرو 37 0 35
ملخک
ملخک 48 0 35
مورچه۲
مورچه۲ 45 0 37
مورچه۱
مورچه۱ 35 0 35
مورچه
مورچه 56 0 40
پروانه بهاری
پروانه بهاری 92 20 86
پروانه
پروانه 33 0 36
زنبور عسل
زنبور عسل 35 0 41
تونل نواب
تونل نواب 66 0 45
اردك
اردك 49 0 45
زیبا
زیبا 69 0 50
پرنده
پرنده 38 0 35
کوچه باغ
کوچه باغ 66 0 39
جاده كوهستاني
جاده كوهستاني 60 0 37
درخت
درخت 65 0 41
پاییز
پاییز 131 57 46
تالاب
تالاب 49 0 33
نور دود
نور دود 64 0 42
نور مه
نور مه 50 0 31
برج ميلاد
برج ميلاد 60 0 40
تونل
تونل 65 0 45
دود و عود
دود و عود 56 0 36
حشره
حشره 54 0 40
سلام
سلام 49 0 32
رهایی
رهایی 48 0 32
طبیعت فیروزکوه
طبیعت فیروزکوه 55 0 35
کوههای رنگی
کوههای رنگی 49 0 31
کوهستان
کوهستان 58 0 36
چوپان
چوپان 51 8 30
مرغ دریایی
مرغ دریایی 53 0 31
کویر مرنجاب
کویر مرنجاب 47 0 30
کفش دوزک
کفش دوزک 46 0 31
پروانه
پروانه 62 0 49
نشانه ای از زمستان
نشانه ای از زمستان 51 0 31
غروب
غروب 52 0 32
عقاب
عقاب 57 0 35
ابری
ابری 57 0 39
رنگی رنگی
رنگی رنگی 61 0 41
ماهی خورک
ماهی خورک 60 0 39
آتشکده زرتشتیان یزد
آتشکده زرتشتیان یزد 52 0 37