درباره من :

شهر محل سکونت : دامغان-زنجان

حداقل دستمزد در ساعت : 1500000 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 2 ساعت