درباره من :

شهر محل سکونت : astara

حداقل دستمزد در ساعت : 0 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 0 ساعت