درباره من : عاشق عکاسی Nikon D5100

شهر محل سکونت : نیشابور

حداقل دستمزد در ساعت : 0 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 0 ساعت