درباره من : عکاس آماتورم. برای دلم عکاسی می کنم

شهر محل سکونت : تهران

حداقل دستمزد در ساعت : 0 ریال

حداقل ساعت کار روزانه : 0 ساعت