20 عدد عکس خبری که در آن افراد در سنین مختلف در حال عکاسی میباشند ( در حال عکاسی با موبایل و دوربین حرفه ای میباشند ) جهت استفاده در وبسایت . لطفا نمونه کار را در پیشنهاد آپلود کنید
ارتباط با عکاس

وحید نارویی

تهران

100,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_2-1552157302.jpg
 • عکاسی عروسی
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی خبری
 • عکاس سینما
 • طراح ژورنال
ارتباط با عکاس

رضا دانیانيان

لاهیجان

300,000 تومان (ساعتی)


Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home2/eriscoir/public_html/akstik.com/views/job/photography.php on line 373
تومان (روزانه)

t_3190-1562012328.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

محیا علی حمزه

150,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

 • عکاسی کودک
 • عکاسی عروسی
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

عرفان دوستی

100,000 تومان (ساعتی)

300,000 تومان (روزانه)

 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • عکاس سینما
ارتباط با عکاس

ندا مطلبی

تبریز

35,000 تومان (ساعتی)

35,000 تومان (روزانه)

t_3295-1562091570.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

هادی غلام زاده

تهران

75,000 تومان (ساعتی)

135,000 تومان (روزانه)

t_3950-1564662330.jpg
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی ورزشی
 • عکاسی خبری
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

علی محمدزاده

کرمان

100,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_2215-1562488252.jpeg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

الهه محمدگل

تهران

150,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_3080-1560594663.jpg
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

مصطفی حسنی

زنجان

100,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_637-1550470512.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی خبری
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

مصطفی دهقانی

پاکدشت

100,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_317-1554380716.jpg
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

mehran zamani

تهران

200,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_4066-1564339864.jpeg
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی عروسی
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

محب حسنیان

دشتستان

100,000 تومان (ساعتی)

300,000 تومان (روزانه)

t_4005-1564068331.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی خبری
ارتباط با عکاس

عاطفه حسینی

تهران

100,000 تومان (ساعتی)

300,000 تومان (روزانه)

t_3352-1562100434.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

Amirhossein Mohri

اصفهان

80,000 تومان (ساعتی)

200,000 تومان (روزانه)

t_4115-1564724859.jpg
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی خبری
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

farnoosh minavand

آستارا

200,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_623-1550127823.JPG
 • عکاسی کودک
 • عکاسی عروسی
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی بارداری
ارتباط با عکاس

رضا رفیع‌زاده اوجقاز

تهران

100,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_1943-1567113703.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

arman ashkari

شیراز

40,000 تومان (ساعتی)

200,000 تومان (روزانه)

t_894-1565646524.jpeg
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

وحید دهرویه

تهران

100 تومان (ساعتی)

400 تومان (روزانه)

t_2814-1559529956.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی خبری
 • عکاس سینما
ارتباط با عکاس

جلوه محمدی

تهران

200,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_197-1558125024.jpeg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاس سینما
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

اکبر رفاهی

ماکو

200,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_33-1554107882.jpg
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی ورزشی
 • عکاسی خبری
ارتباط با عکاس

محمد مسیب نژاد

آستانه

5,000 تومان (ساعتی)

120,000 تومان (روزانه)

t_2956-1560053160.jpg
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی خبری
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

سینا خرم دل

زنجان

20,000 تومان (ساعتی)

200,000 تومان (روزانه)

t_4267-1566892730.jpg
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

فرناز رستم زاده

کرج

100 تومان (ساعتی)

300 تومان (روزانه)

t_2077-1554657191.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

kasra mahjoub

رشت

200,000 تومان (ساعتی)

1,200,000 تومان (روزانه)

t_112-1548236864.jpeg
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • عکاس سینما
 • عکاسی بارداری
ارتباط با عکاس

Mohamma hossein Taheri

اصفهان

100,000 تومان (ساعتی)

500,000 تومان (روزانه)

t_3897-1567927569.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

پریسا نیکروش

رشت

100,000 تومان (ساعتی)

300,000 تومان (روزانه)

t_2401-1559938547.jpg
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی تبلیغاتی
 • عکاسی خبری
ارتباط با عکاس

الهه زمانی گندمانی

اهواز

50,000 تومان (ساعتی)

450,000 تومان (روزانه)

 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی تبلیغاتی
ارتباط با عکاس

سید ابوالفضل حسینی

یزد

50,000 تومان (ساعتی)

200,000 تومان (روزانه)

 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

alireza shams

تهران

100,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_313-1551632108.jpg
 • عکاسی کودک
ارتباط با عکاس

محسن سلیمانی

آمل

200,000 تومان (ساعتی)

1,000,000 تومان (روزانه)

t_943-1569386369.jpg
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی ورزشی
 • عکاسی خبری
 • عکاسی پرتره
ارتباط با عکاس

مهرداد خوشبختی

تهران

250,000 تومان (ساعتی)

800,000 تومان (روزانه)

t_2568-1570462699.jpg
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره
 • عکاسی پرسنلی
 • رتوش کار
ارتباط با عکاس

انیس اسماعیلی

اهواز

100,000 تومان (ساعتی)

400,000 تومان (روزانه)

t_697-1557499942.jpg
 • عکاسی کودک
 • عکاسی تولد
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی پرتره