جشنواره تابستانی عکستیک

12 موضوع متنوع چالش برانگیز در 12 هفته تابستان شما میتوانید با شرکت در چالش هفتگی ما یکی از 23 برنده هنرمند ما با رای خودتان باشید.ما را با این موضوعات در یک تابستان پر هیجان همراهی کنید. 23 نفر که در چالشهای 12 گانه بیشترین تیک را بدست آورند برنده جوایز ویژه تابستانی خواهند بود .علاوه بر موضوعات 12 گانه تابستانی یک موضوع آزاد در طول فصل تابستان با جایزه ویژه خواهیم داشت.

جوایز ویژه جشنواره تابستانی 23 نفر برتر مجموع 12 چالش

جایزه نفر اول 60 میلیون ریال

جایزه نفر دوم 30 میلیون ریال

جایزه نفر سوم 20 میلیون ریال

جایزه بیست نفر بعدی هریک 10 میلیون ریال

لیست چالشهای جشنواره تابستانی

هفته اول گرمای تابستانی

هفته دوم خوراک و میوه های تابستانی

هفته سوم موتورسواری

هفته چهارم ورزش وتفریحات تابستانی

هفته پنجم بستنی و نوشیدنی

هفته ششم دوچرخه سواری

هفته هفتم مد و پوشاک تابستانی

هفته هشتم اماکن گردشگری

هفته نهم بهداشت فردی و عمومی

هفته دهم آب

هفته یازدهم سالمندان

هفته دوازدهم زندگی معلولین در تابستان

نکات مهم :

1- شانس شما برای برنده شدن با زود آپلود کردن و بیشتر آپلود کردن عکسها زیاد می شود.

2-هم زمان با آپلود عکس رای گیری هم انجام می شود.

3-عکاسی به هر شکل با دوربین حرفه ای و آماتور و یا موبایل آزاد می باشد.

4-شرکت در مسابقه با موضوع آزاد با شرط ارتباط موضوع با فصل تابستان در طول تابستان آزاد است و رای گیری در پایان فصل انجام می شود.

5-پس از اعلام نتایج هر هفته و پرداخت جوایز، آپلود و رای گیری مجددا برای انتخاب برنده فصل آغاز می شود.