تماس با عکس تیک

برای تماس با ما شما میتوانید از یکی از راههای زیر اقدام نمایید:

نام مسئول واحد اقتصادی : حمید ناروئی

ایمیل واحد نظرات و پیشنهادات : nazar@akstik.com

ایمیل واحد شکایات : dad@akstik.com

ایمیل واحد همکاری با ما : job@akstik.com

تلفن همراه : 09212505125

تلفن ثابت : 77920281-021

کد پستی :1648888514

ارسال پیام

ارسال پیام