چالش المپیاد ورزشی (در این چالش هر عکسی که به نوعی به المپیاد ورزشی دانشجویان ربط پیدا میکند میشود شرکت داد این چالش با هر دوربینی آزاد است)

تمام کسانی که عکسی در چالش دارند یامیخواهند رای دهند حتما باید به 15 عکس تیک بدهند در صورتیکه تعداد تیکها کمتر باشد در صورت برنده شدن در چالش جایزه به ایشان تعلق نمیگیرد

2

برای شرکت در چالش حتما باید درسایت ثبت نام کنید

هرشخص تا 10 عکس میتواند در این چالش رایگان آپلود کند

تیک دادن به عکسها بعد از زمان آپلود بمدت یک هفته ادامه دارد

این چالش 43 نفر برنده خواهد داشت

جایزه نفر اول 500 هزار تومان و نفر دوم و سوم هریک 250 هزار تومان و به 40 نفر بعدی هر یک یکصد هزار تومان جایزه تعلق میگیرد

برای اضافه کردن عکسهای بیشتر حساب خود را شارژ نمایید (اینجا)