چالش ماه مبارک رمضان (هر تصویری که مربوط به ماه رمضان باشد از قبیل سفره افطار - سحری - شبهای قدر . غیره - این چالش با هر دوربینی آزاد میباشد )

تمام کسانی که عکسی در چالش دارند یامیخواهند رای دهند حتما باید به 15 عکس تیک بدهند در صورتیکه تعداد تیکها کمتر باشد در صورت برنده شدن در چالش جایزه به ایشان تعلق نمیگیرد

برای اضافه کردن عکسهای بیشتر حساب خود را شارژ نمایید (اینجا)