چالش های فعال

نحوه بدست آوردن امتیاز را اینجا بخوانید قوانین و مقررات شرکت در چالش

1-هر نفر در هر چالش با 6 عکس میتواند شرکت کند

2- شرکت عکس اول رایگان و بعد از آن برای هرعکس اضافه مبلغ 20.000 ریال باید پرداخت شود

3- جایزه عکس اول 40% کل جایزه میباشد

4- جایزه عکس دوم 20% کل جایزه میباشد

5- جایزه عکس سوم 10% کل جایزه میباشد

6- جایزه 20 نفر بعدی 1.5% کل جایزه میباشد

7- هر شخص در هر چالش میتواند به هر تعداد عکس تیک بدهد

8- اگر عکسی که تیک میکنید جزو 23 عکس برتر باشد به ازای هرتیک 50 امتیاز دریافت میکنید

9- هر عکسی که در چالش تیک میگیرد به ازای هر تیک 10 امتیاز به خالق عکس تعلق میگیرد

10- فایل خام عکس هنگام دریافت جایزه باید به سایت ارائه شود

11- اگر در چالش عکس آپلود کرده اید حتما باید به 15 عکس تیک بدهید در غیر اینصورت در پایان زمان رای گیری عکس شما از رده بندی چالش حذف می شود

12- پس از اتمام زمان رای گیری در هر چالش سیستم تمامی آرا را ارزیابی میکند و رای هایی که توسط اکانت های جعلی یا کاربران غیر فعال باشد حذف میکند

13- عکسهای شرکت داده شده در چالش فقط میتوانند کراپ یا تنظیم رنگ ونور شوند